#203 Rok czasu BBBBlog.pl

Jak sobie dobrze liczę (ściem­niam jak zwy­kle, przy­pad­kiem rzu­cił mi się w oczy wpis) to jakoś rok temu się chwa­li­łem wyku­pie­niem dome­ny dla blo­ga, minę­ło 12 dłu­gich mie­się­cy i nic nie jest takie jak być powin­no„, nawet lek­ko do głów­nych zało­żeń się nie zbli­ży­ło.

BBBB.pl jest dalej zablo­ko­wa­ny przez jakąs dzwi­ną fir­mę krzak któ­ra nie ma pomy­słu na roz­wi­nię­cie tego BBBB w cokol­wiek inne­go„, do tego zapie­ra­ją się że będą prze­dłu­żać wła­sność na kolej­ny rok z nadze­ją pew­nie szyb­kie­go zysku na ewen­tu­al­nej odsprze­da­ży„, ale tako­wa raczej nie nastą­pi jak myślę„, zoba­czy­my za rok.

Licz­ba osób zda­ją­cych sobie spra­wę z ist­nie­nia stro­ny mogła lek­ko wzro­snąć, ale wta­jem­ni­czo­nych w adres raczej nie przy­by­ło i licz­ba ta kształ­tu­je się gdzieś koło zera w dal­szym cią­gu. Przy­by­ło dużo pustych wpi­sów zgod­nie z zało­że­niem co sześć dni jeden, nato­miast nie przy­by­ło zbyt­nio, że tak powiem zawar­to­ści mery­to­rycz­nej„, nie­ste­ty.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

BBBBlog używa wtyczki Akismet do blokowania spamu.
Poczytaj o polityce prywatności i zasadach przetwarzania danych (po angielsku).