Archiwum kategorii: Bez kategorii

#252

252

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

#251

#251

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

#250

250

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

#249

249

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

#248

248

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

#247

247

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

#246

246

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

#245

245

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

#244

244

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

#243 Karać i niewolić„,

Nie dalej jak kil­ka dni temu weszły w życie nowe prze­pi­sy odno­śnie jaz­dy na podwój­nym gazie„, więc tro­chę się o tym mówi w radiu i pew­nie w tele­wi­zji też się o tym trą­bi, poka­zu­jąc przy oka­zji odpo­wied­nio dra­stycz­ne obraz­ki„, Jadąc … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz