Archiwum kategorii: Bez kategorii

#242 Groszowe sprawy„,

Kwe­stia gro­sza lub dwóch zawsze była dla mnie zabaw­na„, choć­by weź­my w sumie dowol­ną rekla­mę gdzie mamy cenę 7 z gro­sza­mi, czy­li dokład­nie rzec ujmu­jąc 8 zeta bez gro­sza„, a skle­pie jak coś kupu­je i wyj­dzie 12,02 (nie wiem nigdy … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

#241 Permanentna inwigilacja~!

Kto pamię­ta jak to lecia­ło? …tfu, to się teraz nie naj­le­piej koja­rzy„, więc może tak: kto pamię­ta jak to szło dalej? Nie­ko­ja­rzą­cych fak­tów oraz tych ze sła­bą pamię­cią odsy­łam do pol­skiej kome­dii z roku ’83„, JA pamię­tam film i pamię­tam … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

#240 Ludzie listy piszą„,

Był w moim życiu pewien okres cza­su, kie­dy to byłem czę­stym gościem na poczcie a wydat­ki na znacz­ki pocz­to­we pochła­nia­ły znacz­ną część skrom­ne­go wte­dy budże­tu„, na szczę­ście cza­sy się zmie­ni­ły i nie cho­dzi tutaj o fakt wyco­fa­nia znacz­ków z listy … Czy­taj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

#239

239

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

#238

238

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

#237

237

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

#236

236

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

#235

235

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

#234

234

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

#233

233

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz